Bravo, Crin!

Sunt într-adev?r bucuros pentru c? PNL a optat pentru un nou pre?edinte în persoana lui Crin Antonescu . În sfâr?it se mai întâmpl? ceva bun în România asta terfelit? de mai to?i.
De abia a?tept alegerile preziden?iale ca s? vedem un B?sescu trist, afundat în aburii pierzaniei. Ce satisfac?ie imens?!!!
?i uite a?a România va p??i în sfâr?it pe drumul democra?iei reale ?i nu va mai trebui s? aleag? dintre doi comuni?ti. Va alege tinere?ea ?i nu m?g?riile, arogan?ele de doi bani, nimicnicia pân? la urm?.
Este o previziune public? pe care o fac c? urm?torul pre?edinte al României va fi Crin Antonescu!
Adio, pafari?tilor! Sunt tare cinic… Toate cele bune!

About the Author